КЕЙБЪЛ ГРУП

Видеонаблюдение Пазарджик

Виж още

КЕЙБЪЛ ГРУП

Пожароизвестяване Пазарджик

Виж още

КЕЙБЪЛ ГРУП

Проектиране, изграждане и поддръжка на комуникационни и електрически мрежи

КЕЙБЪЛ ГРУП

Mинибагер под наем

Виж още

КЕЙБЪЛ ГРУП

Системи за сигурност, строителство, инженерингова и сервизна дейност

КЕЙБЪЛ ГРУП, КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Качествени и безотказно работещи съвременни решения от най-високо технологично ниво

„Кейбъл Груп“ ООД е създадено през 2005 г. с основен предмет на дейност проектиране, изграждане и поддръжка на комуникационни и електрически мрежи, системи за сигурност, строителство, инженерингова и сервизна дейност.

Към фирмата е създаден Орган за контрол от вид C – “Кейбъл контрол”, който е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ със сертификат за акредитация номер 84-ОКС. Извършва контрол и оценка на съответствието в областите електробезопасност, мълниезащита, физични фактори на работната среда, климатични и вентилационни инсталации.

Свържи се с нас за
професионална консултация