Видеонаблюдение

В съвременните динамични условия на живот възникват нови въпроси за разрешаване, свързани с гарантирането на сигурност в ежедневието и осигуряването на стриктен контрол в бизнеса.

КЕЙБЪЛ ГРУП дава разрешение на тези въпроси, като Ви предлага изграждане на системи за видеонаблюдение, които спомагат за откриване и предотвратяване на престъпността, а също и за предприемане на своевременни действия в условията на даден производствен процес.

Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение, които изграждаме дават възможност за контрол, както в реално време, така и на отминали събития, чрез преглеждане на записи. Видеонаблюдението може да се извършва непосредствено през локална мрежа, през Интернет или през мобилен телефон от целия свят. По този начин система за видеонаблюдение гарантира, че независимо от Вашето присъствие, по всяко време на денонощието в обекта се осъществява контрол. Системите показват и записват както и картина така и звук.

КЕЙБЪЛ ГРУП изгражда системи за видеонаблюдение с най-новата техника в тази област. Обикновено системата за видеонаблюдение включва записващо устройство и определен вид камери. Цифровото записващо устройство или компютър с контролер събира и съхранява видеозаписа и може да обслужва до 32 камери. Различните видове камери имат различни способности за постигане на определен резултат. Някои от използваните камери са следните:

  • Куполни камери – подходящи са за вътрешен монтаж в банки, търговски обекти, хотели и др.
  • Корпусни камери – подходящи са за вътрешен или външен монтаж ( ако са поставени в кожух ).
  • Инфрачервени камери – за външен или вътрешен монтаж. Чрез инфрачервени лъчи могат да работят и в пълна тъмнина.

IP камери – свързват се директно в локална мрежа или Интернет и могат да работят самостоятелно без небходимост от компютър или записващо устройство. При необходимост от запис, той може да се извършва на компютър или на специализирано устройство NVR (мрежов видеорекордер).

PTZ камери – управляеми камери с движение в две равнини и оптично увеличение на образа. Управлението може да се извършва както локално, чрез пулт, така и дистанционно, през локална мрежа или Интернет. Възможни са и различни автоматични режими на настрйка, с което се увеличават възможностите на системата при оптимизиране на стойността и. Някой от автоматични режими на настройка са:

  • режим Патрул – в този режим камерите се движат и спират автоматично, в предварително настроени важни зони за наблюдение;
  • режим на Автоматично проследяване – в този режим камерие автоматично проследяват движещи се обекти;

В зависимост от конкретните условия КЕЙБЪЛ ГРУП изгражда системи за видеонаблюдение и звук, които постигат желания резултат от клиента.

КЕЙБЪЛ ГРУП извършва всички дейности свързани с изграждането на система за видеонаблюдение:

  • изготвяне на проект,
  • доставка и монтаж,
  • обучение на клиента за работа със системата,
  • гаранционна и следгаранционна подръжка.

За да имате пълна информация за събитията, които се случват във Вашия обект, системите за видеонаблюдение от КЕЙБЪЛ ГРУП са най-доброто решение.