Орган за контрол

“Кейбъл контрол” е орган за контрол, който е създаден през 2005 г. Извършваме оценка и контрол на физичните фактори в битова и работна среда, като шум, осветеност, микроклимат, както и електробезопасност – ток на задействие, защитни прекъсвачи, съпротивление на защитен заземител, вентилационни и климатични инсталации.

AКУРАТНОСТ С ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ “КЕЙБЪЛ КОНТРОЛ”

„Кейбъл контрол“ – орган за контрол – получава акредитация със сертификат с номер 84 ОКС от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”. Акредитацията на „Кейбъл контрол“ е с валидност до 31 май 2020 г.

Параметрите, които подлежат на контрол, са:

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ:

Осветеност – изкуствено осветление, lx

Микроклимат

– скоростта на движение на въздуха, m/s
– температурата на въздуха, C
– процентът на относителна влажност на въздуха, %

Шум

– дневната персонална експозиция на шум, dBA
– еквивалентното ниво на шума, dBA
– средноседмичната стойност на персонална експозиция, dBA
– измерване на нивото на шум, dBA

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:

– дебит, m3/h
– скоростта на движение на въздушен поток, m/s

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ:

– процентът на относителна влажност на въздуха, %
– температурата на въздуха, C

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V:

– Съпротивлението на защитните заземителни уредби
– Съпротивлението на изолацията
– Съпротивлението на мълниезащитните заземителни уредби
– Прекъсвачите за защитно изключване (ЗП)
– Импедансът на контур “фаза-защитен проводник”

За контакти: инж. Елена Филипова – Ръководител на Орган за контрол
тел. 034 445546
GSM 0884 404 703
Email: cab.group@gmail.com