Системи за телевизионно и радио приемане

“Кейбъл груп” ООД изгражда системи за колективно телевизионно и радиоприемане в обществени сгради, хотели, еднофамилни къщи и др. С използването на съвременни технически решения се осигурява достъп до стотици телевизионни и радио програми с цифрово качество по най-новите стандарти на разпространение HD и 3D.

Чрез колективните системи се осигурява намаляване на инвестиционните разходи за изграждането на системата и се оптимизират месечните такси, които се заплащат на сателитните оператори.