Светофарни уредби

„Кейбъл груп” ООД разполага с квалифицирани специалисти в областите на електротехниката, електрониката, комуникационната и компютърната техника, имащи необходимия опит, за да предложи качественото изграждане и поддръжка на светофарните уредби. Фирмата има необходимото техническо обурудване – багери, самосвали, хидрочук, фугорези, трамбовки, автовишки, апаратура и инструменти, гарантиращо възможността за бързо и качествено извършване на строително-монтажните работи.

Светофари

Предлагаме всички видове контролери, автомобилни и пешеходни секции, броячи, светодиодни лампи и др.
За изградени вече светофарни уредби проектираме и въвеждаме системи за дистанционно наблюдение, контрол и синхронизация за “Зелена вълна”.
Инженерите и техниците на „Кейбъл груп” ООД разполагат с над 5 годишен опит в организацията на дейности по изграждане и поддръжка на светофарни уредби и са изградили редица обекти.