Пожарогасене

При възникване на пожар, въпреки човешката намеса за неговото потушаване, последствията са свързани с унищожаване на имущество в сериозни размери.

За да сте сигурни, че в случай на пожар ефективно ще може да му се противодейства и съответно да се потуши, КЕЙБЪЛ ГРУП Ви предлага изграждане на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Целта на тази системи е пожара да бъде регистриран още в началния му стадий, след което за кратко време автоматично да се ограничи стихията на огъня и пожара да бъде потушен преди той да е успял да нанесе сериозни щети. По този начин надеждно ще може да се защити както персонала в обекта, така и имуществото.

Пожарогасене

Изграждането на система за пожарогасене е особено подходящо и наложително в случайте, когато става въпрос за опазване на произведения на изкуството и друго уникално и ценно имущество, чието повреждане или унищожение в случай на пожар е безвъзвратно.

КЕЙБЪЛ ГРУП извършва проектиране, съгласуване, монтаж и профилактично обслужване на пожарогасителни инсталации. В зависимост от особеностите на обекта КЕЙБЪЛ ГРУП изгражда:

  • спринклерни и дренчерни пожарогасителни системи с гасителен агент – вода, спринклерни и дренчерни пожарогасителни системи с гасителен агент – пяна,
  • пожарогасителни системи с гасителен агент – газ (аерозолно пожарогасене) – когато се налага предотвратяване на късо съединение или опазване на ценно имущество (сървърни помещения, архиви и др.).

За да избегнете риска от унищожаване на Вашето имущество в следствие на пожар, най-доброто решение е изграждане на система за пожарогасене.