Охрана на стоки

Кейбъл груп ООД предлага решения за охрана на стоки, посредством, етикети, защитни копчета и др. С помощта на тези антикражба системи могат да се прекратят опитите за кражба на ценни стоки.