Електрозахранване на обекти

Кейбъл груп ООД изгражда трасета за електрозахранване на обекти ниско и средно напрежение до 20 kV.

Строителство на подземни кабелни линии – изкопни работи, полагане тръби за трасета, направа на кабелни шахти, извозване на отпадъци, възстановяване на настилки.
Изграждане на въздушни кабелни линии – направа и монтаж на стълбове.
Изграждане на трансформатори за закрит и открит монтаж.
Направа на муфи и кабелни глави.
Тестване на изолационно съпротивление.