Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за...

Проект – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия...

Коледна украса в град Пазарджик

Коледна украса в град Пазарджик За поредна година община Пазарджик се довери на Кейбъл груп ООД за изграждането на коледната украса в града. Предвидено е да се монтират както добре познатите и харесвани коледни елементи от предишни години, така и нови, които ще радват...

Проведена заключителна пресконференция

Проведена заключителна пресконференция ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0026-C0001 „Подобряване условията на труд на работното място в „Кейбъл груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...

Покана за заключителна пресконференция

Покана за заключителна пресконференция ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0026-C0001 „Подобряване условията на труд на работното място в „Кейбъл груп” ООД, чрез оптимизиране на безопасността при работа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...

Приключен проект

Приключен проект Последни новини Проект – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Коледна украса в град Пазарджик Проведена заключителна пресконференция Покана за заключителна пресконференция...