ЗА НАС

“Кейбъл груп” ООД е създадено през 2005 година с основен предмет на дейност проектиране и изграждане на системи за сигурност, слаботокови и силнотокови електрически инсталации, контролно-измервателна апаратура, автоматизация на процеси и агрегати, компютърни системи за контрол, научно-изследователска, проектантска, проучвателна, инженерингова, производствена и сервизна дейност.
Фирмата е специализирана в проектирането и изграждането на контролни и управляващи системи в бита и промишлеността. Благодарение на натрупания опит, сериозните познания и енергичния и мотивиран персонал от компетентни специалисти имаме голям брой успешно внедрени системи и доволни клиенти.

Постоянното повишаване нивото на квалификация на персонала чрез посещения на семинари, курсове за обучение, конференции и следенето на всички новости в областти на извършваните от фирмата услуги е предпоставка за реализиране на качествени и безотказно работещи съвременни решения от най-високо технологично ниво. Партньорството с фирми и организации от различни браншове, води до предлагането на комплексни услуги в индустрията, енерегетиката, строителството, както и реализирането на крупни обекти от проект до “ключ”.

Непрекъснато се разширява видовете услуги, извършвани от “Кейбъл груп” ООД. През 2005 г се започва дейността си и орган за контрол “Кейбъл контрол”. Същия извършва контрол на електрически уредби, микроклимат и вентилационни инсталации.

През 2008 година защитава успешно и получава акредитация от Изпълнитена агенция “Българска служба за акредитация”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020.

През 2007 година започва развитие на строителната дейност на фирмата. Специализира в изграждането на подземни кабелни канални мрежи и оптични далекосъобщителни линии.В последсвие се разширява дейността с извършването на строителни и ремонтни услуги. През 2011 година “Кейбъл груп” ООД започва развитието и на отдела си за изграждане на системи за добив на електрическа енергия от възобновяеми източници с изграждане на фотоволтаични електроцентрали.