Художествено осветление на сгради

В забързаното си всекидневие едва ли отделяме необходимото внимание, дори често не забелязваме исторически паметници, площади със съсредоточени архитектурни паметници на културата, сгради останали от миналото и административни сгради.

С настъпването на нощта обаче, картината се променя. Градът потъва в мрак и се появява нуждата от осветление. Основно е уличното и парковото осветление, което трябва да отговаря на предписаните изисквания и стандарти. То осигурява видимост и безопасно движение на превозни средства и граждани. Другият компонент е архитектурното градско осветление, което е украсата и нощния облик на града и привлича вниманието на туристите и гражданите. За самочувствието на гражданите, а дори и за възпитаване на естетика у тях от значение е декоративното осветление на сградите да бъде качествено. Подходящо осветена е една сграда, когато в резултат на съвместната работа на архитекти, дизайнери и електроинженери се постигне синхрон с общата архитектурно-художествена концепция на градската зона, като бъдат подчертани елементи от фасадата на обекта и посредством различни светло технически подходи се внушат предназначението и функциите и. При изработването на проект за архитектурно осветление трябва да се предвидят и други практически страни – енергийна ефективност, запазване цялостта на сградата, лесна и не скъпо струваща експлоатация и поддръжка. Благодарение на архитектите, дизайнерите и електроинженерите на Кейбъл груп ООД, предлагаме на клиентите си разработване на проекти и визуализации за осветяване на сгради и изграждане на фасадно-архитектурно осветление, с което се постига акцент и различен облик на сгради, паметници на културата, хотели, църкви, мостове и др. Някой от осветените от Кейбъл груп ООД голям брой обществени и частни сгради, църкви, склуптури и др.