Коледна украса

“Кейбъл груп” има 10 годишен опит в проектирането и изграждането на коледна и празнична украса на малки и големи обекти – от единични сгради до цели градове. Предлагаме оригинални решения, съобразени със специфичните особености на конкретния обект, и изискванията на възложителя.

Снимки на някои от изградените обекти: