Комуникационни трасета

“Кейбъл груп” ООД проектира и изгражда подземни и въздушни трасета за комуникации, електрозахранване на обекти, водопроводи и канализация. Извършва всички видове изкопни рабати с багер и на ръка. Възстановява всички видове настилки, асфалт, тротоарни плочки, бетон и др. Извозва строителни отпадаци. Изтегля кабели в каналната мрежа.

“Кейбъл груп” ООД разполага с оптичен сплайсер FUJIKURA FSМ60S, с който извършва с високо качество и ниски загуби заваряване на оптични кабели.
Разполага с апаратура за тестване на оптични трасета (OTDR) и остановяване на евентуални проблеми.
В град Пазарджик “Кейбъл груп” ООД разполага с подземна канална мрежа в цялата централна част и в някой от кварталите на града. На удобни места са изградени излази, от които могат да се захранят съответните райони. Каналната мрежа се ползва за собствени нужди, като част от нея се отдава под наем на свои клиенти.