СОТ

За да се гарантира сигурността на Вашата собственост КЕЙБЪЛ ГРУП Ви предлага изграждане на алармена система, с помоща на която можете да осуетите злонамерено проникване във Вашия обект.
КЕЙБЪЛ ГРУП изгражда алармени системи с най-новата и надеждна техника в тази област, така че максимално да защити Вашето имуществото. В тази насока освен обичайните алармени системи КЕЙБЪЛ ГРУП предлага и конфигурации, които позволяват активиране, деактивиране, известявне, настройка и проверка на статуса на системата през мобилен телефон или Интернет. Този вид конфигурации позволяват и симулиране на присъствие в обекта чрез управление на осветление и ел.уреди през мобилен телефон.

СОТ

КЕЙБЪЛ ГРУП извършва всички дейности свързани с изграждането на алармена система:

  • изготвяне на проект,
  • съгласуване с органите на МВР (за определени обекти),
  • доставка и монтаж,
  • обучение на клиента за работа със системата,
  • гаранционна и следгаранционна подръжка.