СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ПАЗАРДЖИК

Възникването на пожар и последиците от него винаги водят след себе си огромни финансови и имуществени щети, а понякога резултатът, за съжаление, е загуба на човешки животи.

Ние от “КЕЙБЪЛ ГРУП” знаем как да Ви помогнем да избегнете непредвидените разходи, стреса и тежките резултати от това драматично и нежелано събитие. Доверете се на нашите професионалисти в изграждането на системи за пожароизвестяване в Пазарджик.

Системи за пожароизвестяване за:

 • ранно откриване на възникнали пожари;
 • локализиране на точното място на пожара;
 • включване на сигнализация за тревога с цел предприемане на действия по евакуация;
 • потушаване на пожара съгласно план за действия при възникване на такъв тип събития;
 • автоматизирана система за известяване по телефон (до 8 телефонни номера) при пораждане на инциденти.
системи за пожароизвестяване Пазарджик

Надеждно пожароизвестяване в Пазарджик

Системите за пожароизвестяване се състоят от датчици, сирени, пожароизвестители, светлинни индикатори, централа и др., които имат за цел постоянен контрол и сигнализация за признаци на следи от пожар като:

 • възникване на дим;
 • температурно повишение над зададени норми;
 • възникване за пламъци;
 • изменение на скоростта на нарастване на температурата;
 • задействане на системата ръчно.

Системата позволява индивидуално програмиране на централата в зависимост от особеностите и характеристиките на обекта, което подсигурява допълнителна надеждност, че имотът Ви е трайно защитен. Ние от “КЕЙБЪЛ ГРУП” ще съгласуваме, проектираме, ще монтираме Вашите персонални системи за пожароизвестяване в Пазарджик и ще се погрижим за профилактичното обслужване на инсталацията.

Можете да разчитате на нашия опитен екип, който в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност, извършва специализирани дейности като:

 • изследване на риска от възникване на пожар;
 • изработване на план за действие в случай на пожар и тренинг на ръководния персонал и личния състав;
 • проверка на дебита и налягането на пожарни кранове и хидранти;
 • разработка на вътрешни правила, съгласно законовите изисквания за пожарна и аварийна безопасност и организация на контрола по спазването им;
 • провеждане на обучения за използване на уредите за пожарогасене до пристигане на противопожарната служба;
 • изграждане на условия за безопасна евакуация на хора и движимо имущество при авария или пожар.

Бъдете защитени и сигурни със системите за пожароизвестяване на “КЕЙБЪЛ ГРУП”.