Осветление на спортни зали

“Кейбъл груп” ООД проектира и изгражда осветителни инсталации на спортни зали. Проектите се съобразяват с конкретните изисквания за съответния спорт, осигурявайки удобство на спортистите. Отчитат се необходимите изисквания за осветеност, минимално заслепяване, равномерност на осветеността в хоризонтално и вертикално направление и други. Покриват се изискванията за видеозаснемане на директни телевизионни предавания. Осигурява се значителен комфорт на публиката

Използват на най-съвременните LED осветиттелни тела на водещи световни производители. С тях се осигурява ниска консумация на електроенергия при висок светлодобив, ниска аварийност и дълъг експлоатационен живот. Ценовия диапазон на осветителните тела дава както ниско така и високо бюджетни решения.

Спортна зала “Васил Левски” град Пазарджик