Електрически инсталации

КЕЙБЪЛ ГРУП извършва

  • проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на външни и вътрешни електрически мрежи и инсталации,
  • реконструкция на съществуващи електрически мрежи за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания.
  • проектиране и изграждане на електрически табла.
  • проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации.

Инженерите на КЕЙБЪЛ ГРУП разполагат с над 10-годишна практика в организацията на дейности по изграждане и поддръжка на електрически мрежи.
При поет ангажимент за поддръжка осигуряваме своевременна реакция за отстраняване на аварии, чрез дежурен екип, който е на разположение 24 часа в денонощието. Фирмата има квалифициран персонал и необходимото техническо обурудване – автовишка, автомобили, бусове, апаратура и инструменти, с което се гарантира възможността за бързо и качествено извършване на тази дейност.
КЕЙБЪЛ ГРУП може да гарантира нормалното функциониране на електрическата инсталация във Вашия обект.