Контрол на достъп за асансьори

Кейбъл груп ООД предлага системи за ограничаване на достъпа до асансьори, водещи до намаляване на разходите за ток, поддръжка и повишаващи сигурността. Системата се състои от четец, който се монтира в асансьорната кабина в близост до бутоните за управление на асансьора и контролер за управление. Достъпът се осъществява с безконтактни карти, ключодържатели или стикери. Само след поднасяне на разрешена карта за достъп може да бъде активирано задвижването на асансьора. Система има възможност да поддържа до 500 карти, което я прави приложима както за индивидуални ползватели, така и за бизнес центрове, молове и жилищни блокове.

Със системите за контрол на асансьори могат да се осъществят различни режими на контрол:

  • всяка оторизирана карта има достъп до всеки от етажите;
  • всяка оторизирана карта има достъп само до определен етаж;
  • всяка оторизирана карта има право на определен брой ползвания. В този режим са възможни и изготвянето на справки на компютър за броя на ползванията на асансьора от различните лица.